Nieuwsgierig? Kom gerust eens kennismaken! contact

Inkomstenbelasting

Evertse Administraties verzorgt voor particulieren en ondernemers de aangiften Inkomstenbelasting op elektronische wijze via de modernste beveiligde software en certificaten. Wij zijn erkend belastingadviseur met een becon-nummer voor rechtstreeks contact met de Belastingdienst.

Voor de aangifte(n) werken wij op afspraak. U kunt uw aangifte inclusief alle benodigde stukken (bekijk de checklist!) bij onze balie afleveren op Kromme Nering 24 te Heerjansdam of op Chopinstraat 1 te Numansdorp. In drukke tijden zijn wij genoodzaakt het principe ‘vol is vol’ te hanteren. Wij streven er namelijk naar om (particuliere) aangiften voor 1 april jaarlijks afgehandeld te hebben. Dat lukt echter alleen indien u vroegtijdig uw spullen (compleet) bij ons aanlevert. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet, dan vragen wij voor u uitstel voor de aangifte om herinneringen of boetes van de Belastingdienst te voorkomen. Na 1 april door u aangeleverde aangiftepapieren worden door ons later in het jaar afgehandeld. Aangiften worden door ons kantoor op volgorde van (complete) ontvangst afgehandeld.

Er geldt voor het belastingjaar 2023 een uiterste aangiftedatum van 1 mei 2024. Het is belangrijk dat u weet dat als uw aangifte voor 1 april wordt ingezonden, u een teruggaaf voor 1 juli tegemoet kunt zien. Wilt u later dan 1 april aangifte doen, dan moet uitstel aangevraagd worden. In de maand april verwerken wij GEEN particuliere aangiften vanwege de prioriteit voor de zakelijke relaties (omzetbelasting) in die maand. Uw aangifte wordt derhalve voor 1 april of pas na 1 mei verwerkt.

Een verzoek om uitstel moet door ons als Becon kantoor uiterlijk 1 april zijn ingediend. Uw gegevens (naam, geboortedatum en sofinummer van u en uw partner) moeten dan voor die tijd bij ons bekend zijn. In principe loopt een uitstel zelfs tot 1 mei van het volgende jaar. Indien u zelf uitstel aanvraagt loopt het uitstel tot maximaal 1 september van het huidige jaar.

Lever dus tijdig uw spullen in en voorkom te late aangifte! Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2024 en zijn per aangifte. Aangiften van fiscaal partners zien wij als één aangifte, dat betekent de aangifte van u en uw partner samen voor het genoemde tarief.

Tarief aangifte IB P-biljet = € 120,00 inclusief btw (voor bestaande particuliere relaties)

Tarief aangifte IB P-biljet = € 140,00 inclusief btw (voor eerste aangifte nieuwe particuliere relaties)

Tarief aangifte IB P-biljet = € 180,00 inclusief btw (bij huwelijk/scheiding en/of aankoop/verkoop woning)

Tarief aanvraag/wijziging Voorlopige Teruggaaf/Aanslag = € 50,00 inclusief btw (uitsluitend voor bestaande relaties)

Tarief aangifte bij overlijden F-biljet = € 200,00 inclusief btw (uitsluitend voor bestaande relaties)

Tarief aangifte IB met winstaangifte voor ondernemers = € 250,00 exclusief btw (jaarcijfers / sluitende balans + winst- & verliesrekening dienen in dat geval compleet door u aangeleverd te worden en worden inhoudelijk niet door ons gecontroleerd)

Checklist voor aangifte