Nieuwsgierig? Kom gerust eens kennismaken! contact

Inkomstenbelasting

Evertse Administraties verzorgt voor particulieren en ondernemers de aangiften Inkomstenbelasting op elektronische wijze via de modernste beveiligde software en certificaten. Wij zijn erkend belastingadviseur met een becon-nummer voor rechtstreeks contact met de Belastingdienst.

Voor de aangifte(n) werken wij op afspraak. U kunt uw aangifte inclusief alle benodigde stukken (doe de aangiftecheck!) bij onze balie afleveren op Kromme Nering 24 te Heerjansdam of op Chopinstraat 1 te Numansdorp. In drukke tijden zijn wij genoodzaakt het principe ‘vol is vol’ te hanteren. Wij streven er namelijk naar om (particuliere) aangiften voor 1 april jaarlijks afgehandeld te hebben. Dat lukt echter alleen indien u vroegtijdig uw spullen (compleet) bij ons aanlevert. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet, dan vragen wij voor u automatisch uitstel voor de aangifte om herinneringen of boetes van de Belastingdienst te voorkomen. Na 1 april door u aangeleverde aangiftepapieren worden door ons later in het jaar afgehandeld. Aangiften worden door ons kantoor overigens op volgorde van (complete) ontvangst afgehandeld.

Er geldt in 2019 wederom een verruiming van de uiterste aangiftedatum. De aangiftedatum is bepaald op uiterlijk 1 mei 2019. Het is belangrijk dat u weet dat als uw aangifte voor 1 april 2019 wordt ingezonden, u een teruggaaf voor 1 juli 2019 tegemoet kunt zien. Wilt u later dan 1 april aangifte doen, dan moet uitstel aangevraagd worden. In de maand april 2019 verwerken wij GEEN particuliere aangiften vanwege de prioriteit voor de zakelijke relaties (omzetbelasting) in die maand. Uw aangifte wordt derhalve voor 1 april of pas na 1 mei verwerkt.

Een verzoek om uitstel moet door ons als Becon kantoor uiterlijk 1 april 2019 zijn ingediend. Uw gegevens (naam, geboortedatum en sofinummer van u en uw partner) moeten dan voor die tijd bij ons bekend zijn. In principe loopt een uitstel zelfs tot 1 mei 2020. Indien u zelf uitstel aanvraagt loopt het uitstel tot maximaal 1 september 2019.

Lever dus tijdig uw spullen in en voorkom te late aangifte! Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2018 en zijn per aangifte. Aangiften van fiscaal partners zien wij als één aangifte, dat betekent de aangifte van u en uw partner tesamen voor het genoemde tarief.

Tarief aangifte IB P-biljet = € 100,00 inclusief btw
Tarief aangifte IB T-biljet = € 50,00 inclusief btw
Tarief verzoek om teruggaaf = € 50,00 inclusief btw
Tarief aangifte bij overlijden F-biljet = € 200,00 inclusief btw
Tarief winstaangifte voor ondernemers = € 250,00 exclusief btw
(jaarcijfers / balans + winst&verlies in dat geval compleet door u aangeleverd)

Checklist voor aangifte